Astrid Moors & Nick J. Swarth

John-Jane Doe (x)
Voor het werk van Astrid Moors en Nick J. Swarth zijn de kaders bepaald door de lijnen in het schilderij van Lucas Cranach der Ältere, ‘Gerechtigkeit’. Het bevallige zinnebeeld met de boodschap en gelaagdheid van de attributen sprak tot beider verbeelding. Het uitgangspunt was een ‘cadavre exquis’, juist omdat ze niet sámen konden werken, maar wel een gezamenlijk werk wilden maken. Via apps wisselden zij regelmatig hun vorderingen uit.

Astrid werkt vanuit het idee dat we op X-chromosoomniveau allen gelijk zijn. Het knooppunt bij de nek en de bakjes van de bascule vormen presenteerblaadjes, het patroon van de X-cellen geven ritme en herhaling, maar ook een soort onderhuidse lijfelijkheid.

Nick werkt met op straat gevonden materialen en voegt met zijn tekst een expliciete queere duiding toe. Gerechtigheid is subjectief en in haar gelaagdheid altijd diffuus.